TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. 

REKISTERINPITÄJÄ 

La Peregrina (Sjöhästen) 

y-tunnus: 2147986-6 
Marielle Hacklin  

Korvisillantie 275,   

25410 Suomusjärvi 

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

 

La Peregrina ratsastustalli
Marielle Hacklin  
Korvisillantie 275 
25410 Suomusjärvi 
Puhelin: 041 4344 730 
melle.hacklin@outlook.com 

 

REKISTERIN NIMI 

 

La Peregrina ratsastustallin asiakasrekisteri 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Rekisterin käyttötarkoitus on La Peregrina ratsastustallin asiakasrekisterin ylläpitäminen asiakkaiden antamilla tiedoilla. Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon. La Peregrina ratsastustalli kerää henkilötietoja voidakseen tehdä asiakaspalvelustaan paremmin sujuvaa ja yksilöidympää. Kerättyjä tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoitukseen eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille. 

 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää ratsastustallin omissa rekistereissä markkinoinnin ja tarpeellisen informaation kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan La Peregrina ratsastustallin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. 

 

La Peregrina ratsastustallilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona omaan käyttöönsä, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja asiakkaille lähetettäviin kirjeisiin tai sähköpostiosoitteistoa tallin toimintaan liittyvien asioiden tiedottamiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähköpostitse La Peregrina osoitteeseen laperegrinatalli@gmail.com

  

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: 
– Nimitiedot (alaikäisen lapsen ja vanhemman/huoltajan) 
– Osoite 
– Puhelinnumero 
– Sähköpostiosoite 

  

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

 

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan: 
– Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään ja tämän suostumuksella 


 

  

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

 

Rekisterin tietoja ei luovuteta La Peregrina ratsastustallin tai sen yhteistyökumppanien ulkopuolisille tahoille, pois lukien seuraavissa tapauksissa: 

– Lainsäädännön vaatiessa 

 

– Silloin, kun uskomme ja olemme varmistuneet, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, rekisteröidyn ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Rekisteri on tallennettuna sähköiseen muotoon. Sen tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterin laajat käyttöoikeudet on rajattu vain La Peregrina ratsastustallin palveluksessa oleville, asiakastietoja työssään käsitteleville työntekijöille. 

  

TIETOJEN SÄILYTYS 

 

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista. 

  

TARKASTUSOIKEUS 

 

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Asiakas voi pyytää omat tietonsa nähtäväksi ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään: Marielle Hacklin  
Korvisillantie 27525410 SuomusjärviPuhelin: 041 4344 730, laperegrinatalli@gmail.com

 

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA 

 

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena, osoitteeseen: Marielle HacklinKorvisillantie 27525410 Suomusjärvi. 
 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

 

Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tulee lähettää suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

  

EVÄSTEET 

 

laperegrina.fi-verkkosivuilla käytetään evästeitä (englanniksi Cookies), joiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa kävijäkokemusta sekä kehittää verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista. 

  

Salossa 25.11.2019. 


Powr.io content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional and marketing) to agree to the Powr.io cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Powr.io privacy policy.

La Peregrina

Marielle Hacklin, +358 41 4344 730

laperegrinatalli@gmail.com

Korvisillantie 275, 25410 Suomusjärvi